a
มาเต็มๆ ดูให้เต็มจอ!
หน้าแรกข่าวทั่วไปกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีเครือข่ายแรงงานไม่พอใจการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

กระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีเครือข่ายแรงงานไม่พอใจการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

กระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีเครือข่ายแรงงานไม่พอใจการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

เฟชบุ้ค  บีบีซีไทย – BBC Thai  ภาคภาษาไทย  รายงานเมื่อตอนเช้า 21 ต.ค.2259 ว่า  เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเผยผลการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 ซึ่งมีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศปี 2560 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 

กลุ่มแรก ไม่มีการขึ้นค่าจ้าง (8 จังหวัด)

กลุ่มสอง ขึ้นค่าจ้าง 5 บาท (49 จังหวัด)

กลุ่มสาม ขึ้นค่าจ้าง 8 บาท (13 จังหวัด)

กลุ่มสี่ ขึ้นค่าจ้าง 10 บาท (7 จังหวัด)

 

และพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะออกประกาศให้การปรับอัตราค่าจ้างมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2560 ต่อไป

 

ด้านประชาชาติธุรกิจรายงานข่าวอ้างอิง นายชาลี ลอยสูง รักษาการประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เมื่อวานนี้ (20 ต.ค.2559

) โดยระบุว่าเครือข่ายพี่น้องแรงงานไม่พอใจการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้าง เนื่องจากมีจังหวัดที่ไม่ได้ปรับค่าจ้าง และจังหวัดที่ได้ปรับสูงสุด 10 บาท ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจังหวัดที่ไม่มีการปรับค่าจ้างอยู่ทางภาคใต้เป็นส่วนมาก ขัดแย้งกับที่รัฐบาลบอกว่าจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจและจะนำเศรษฐกิจไปลงสามจังหวัดภาคใต้ แต่กลับไม่เพิ่มค่าแรงให้คนในจังหวัด

นายชาลีตั้งข้อสังเกตว่ามีการพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ 10 รายการ แต่เป็นการระบุกว้างๆ โดยไม่มีรายละเอียด หากเป็นไปได้ควรจะชี้แจงว่า จังหวัดที่ไม่ปรับได้คะแนนเท่าใด และเกณฑ์คืออะไร และแต่ละข้อใครเป็นผู้พิจารณา ส่วนทาง คสรท.จะทำหนังสือร้องไปยังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลทบทวนเรื่องดังกล่าว เนื่องจากส่งผลกระทบต่อแรงงานทุกคน

 

อย่างไรก็ตาม นายสุทธิ สุโกศล รองโฆษกกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านทุกขั้นตอน ทั้งยังใช้สูตรคำนวณใหม่ซึ่งเพิ่มตัวชี้วัดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในปัจจุบัน ดัชนีชี้วัดค่าครองชีพ อัตราค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อในปี 2558 – 2559 มาตรฐานค่าเฉลี่ยค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) คำนวณจากปี 2553 – 2557 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศเพื่อนบ้านด้วย

 

ส่วนการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ได้ข้อสรุปว่าจะมีการขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีพนักงานตรวจแรงงานเพียง 1,245  คน ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองดูแลลูกจ้างในกิจการที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ต้องเพิ่มเกณฑ์อัตราส่วนพนักงานตรวจแรงงาน 1 คน ต่อแรงงาน 15,000 คน  ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) ที่ระบุไว้ในรายงานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ค้ามนุษย์ (TIP Report) รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

………………………………………………………

Mahtem.com  21 ต.ค.2559

 

 

 

แชร์ให้:
ให้เรทติ้ง
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com