a
มาเต็มๆ ดูให้เต็มจอ!
หน้าแรกคอลัมนิสต์สมาคมชมดวง“หมอช้าง” เผยวันวิสาขบูชาปีนี้ควรบูชาพระอุปคุต

“หมอช้าง” เผยวันวิสาขบูชาปีนี้ควรบูชาพระอุปคุต

“หมอช้าง” เผยวันวิสาขบูชาปีนี้ควรบูชาพระอุปคุต

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เป็น วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  ทางด้าน หมอช้าง – ทศพร ศรีตุลา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ค อธิบายถึงความสำคัญ และความพิเศษของวันนี้ว่า

 

“วันพุธที่10พฤษภาคมตรงกับวันวิสาขบูชา ปีนี้อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ จะใส่บาตร,ถวายสังฆทานหรือไปเวียนเทียนก็ได้ครับ และที่พิเศษกว่าทุกปีคือปีนี้เป็นวันวิสาขบูชาที่ตรงกับวันเพ็ญพุธซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันที่เหมาะแก่การบูชาพระอุปคุตเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภ เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้ว แนะนำให้สวดมนต์ในคืนวันพุธเพื่อขอพรจากพระอุปคุต ส่วนบทสวดสำหรับขอพรและบทสวดสำหรับการเวียนเทียนจะลงให้พรุ่งนี้นะครับ🙏🙏🙏

 

 

บทสวด “อิติปิโส” ที่ใช้ในการเวียนเทียน

รอบที่ 1 ให้ท่อง อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ : สวดซ้ำ ๆ จนครบรอบที่ 1

รอบที่ 2 ให้ท่อง สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ : สวดซ้ำ ๆ จนครบรอบที่ 2

รอบที่ 3 ให้ท่อง สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ : สวดซ้ำ ๆ จนครบรอบที่ 3

 

 

คาถาขอโชคลาภความสำเร็จ “พระอุปคุต”

 

การสวดมนต์เพื่อขอพรพระอุปคุตนั้น ให้นำพระอุปคุตมาตั้งไว้เพื่อบูชา หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีพระอุปคุต ให้ตั้งจิตถึงท่านแล้วสวดมนต์ตามบทได้เลย โดยสวดตามลำดับ ดังนี้

  1. ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

  1. สวดคาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต

อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเมฯ

 

  1. สวดคาถาขอโชคลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา

เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เมฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา

จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

 

จากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา…

แชร์ให้:
ให้เรทติ้ง
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com