a
มาเต็มๆ ดูให้เต็มจอ!
หน้าแรกคอลัมนิสต์เจอโน่น เจอนี่ (Jounal Jouney)เปิดหูเปิดตาชมความงาม “นครเฉิงตู” เส้นทางแห่งการท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่

เปิดหูเปิดตาชมความงาม “นครเฉิงตู” เส้นทางแห่งการท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่

1512591216

เปิดหูเปิดตาชมความงาม “นครเฉิงตู” เส้นทางแห่งการท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่

เริ่มต้นฤดูหนาวชาว เจอโน่น เจอนี่ จะชวนคุณๆ ที่รักการท่องเที่ยวไปเสพความสุขแห่งลมหนาว เฉิงตู เมืองเอกในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับบริการทัวร์ของ Mox Travel ในราคาที่แสนจะประหยัดเริ่มต้นเพียง 16,999 บาทเท่านั้น!!  ต้องบอกว่ามณฑลนี้มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง

ทริปนี้ใช้เวลา 5 วัน 4 คืน เที่ยวให้อิ่มกันไปเลยกับ อุทยานจิ่วไจ้โกว อุทยานโหมวหนีโกว ดูโชว์พันหน้า แวะทักทายแพนด้าสุดน่ารัก และซื้อยาบัวหิมะ มาฝากเพื่อนๆ

 

 

 

วันแรกคือวันที่ต้องเดินทางไม่ต้องตื่นเช้ามาก ราวๆ   15.30 น. เป็นเวลานัดพบคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ W สายการเสฉวนแอร์ไลน์ เราใช้สายการบินนี้ในการเดินทางไปนครเฉิงตู เครื่องบินทยานสู่น่านฟ้าราวเกือบจะหนึ่งทุ่ม ถึงที่นั้นก็ 4 ทุ่มครึ่งพอดี และเข้าพักผ่อนในโรงแรม

วันที่สอง ตามโปรแกรม เราไปไปเที่ยวที่ ตูเจียงเยี่ยน-เม่าเสี้ยน-เตี๋ยซี-หมู่นี่โกว-จิ่วไจ้โกว วันนี้ตื่นเช้ามาทานข้าวตั้งแต่ 7 โมง จากนั้น  เดินทางไปยัง จิ่วไจ้โกว ผ่านเมืองเม่าเสี้ยน มื้อเที่ยงก็แวะทานข้าวในภัตตาคาร  แต่ที่ชีวิตดี๊ดี คือการได้แวะพักอิริยาบถที่ เดี๋ยชีไห่เจิน ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเทอคอยซ์ ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวน้ำเรียบปราศจากคลื่นริ้ว สีทะเลสาบเข้มสดและเรียบเหมือนแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซีเป็นผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6,865 ราย และสิ่งก่อสร้างทั้งหลายถูกกลื่นหายไปในพริบตา

แล้วก็ออกเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสำคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจ้ายโกวได้ ส่วนน้ำตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้ แล้วเดินทางต่อสู่จิ่วไจ้โกว ประกาศเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 1992

 

%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a7

เข้าสู่วันที่สาม ความสุขยังไม่ให้หมดเพียงเท่านี้วันนี้มีต่ออีก เพราะไปสัมผัสทิวทัศน์แห่งฤดูหนาว  ผสานกับความงามซึ่งได้รับอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 1992  อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ ธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ ไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์จนมีคำบอกเล่าว่ามีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้คือนักวาดและนักกวี “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉินตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 จิ่วจ้ายโกวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานมีชนชาติจ้างอยู่อาศัยทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา

ชมทะเลสาบแรดะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย นำชมทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์

ช่วงบ่ายชม ทะเลสาบยาว มีความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาว ป่าสนเขียวและเบื้องล่างเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพดูคุ้นตาเหมือนรูปที่ถ่ายมาจากสวิตเซอร์แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะได้พบเห็นวิวเช่นนี้ในประเทศจีน ชมต้นสนแขนเดียว  ชมทะเลสาบ 5 สี บึงน้ำใสที่มี สีเขียว คราม น้ำเงิน ม่วง และสีฟ้าเทอคอยซ์ สวยงามจนสุดแสนจะบรรยาย ชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงามมีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วง นำชมน้ำตกนั่วเย่อหล่าน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร

 

วันที่สี่เรามุ่งหน้าสู่เมืองซงพานเมืองโบราณชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สามารถซื้อของฝากได้ไม่ว่าจะเป็น หินทิเบต เชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้  จากนั้นเดินทางกลับเมืองเฉิงตู แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ชมการสาธิตนวดเท้า ช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ ผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน  หลังทานอาหารเห็นหัวค่ำก็ไปชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน การเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที

 

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2

 

วันสุดท้ายเป็นวันที่ห้าซึ่งไม่อยากจะกลับบ้านเลย ตอนเช้าเราเดินทางสู่เมืองซงพาน ไปเยี่ยมหมีแพนด้าที่ศูนย์วิจัย สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน  จากนั้นใครอยากจะได้ หยกจีน มาครอบครองก็ได้  และแวะไป วังแพะเขียว สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋าเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนกลับประเทศ  และปิดท้ายด้วย อาหารสมุนไพรเสฉวน เพื่อสุขภาพแล้วเดินทางไปสนามบินเพื่อนเดินทางกลับประเทศไทย

 

สำหรับท่านใดที่สนใจเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ หรือเส้นทางอื่นๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  Mox Travels  โทร 02-529-8890 หรือโทร 097-920-5770 http://www.moxtravels.com

 

แชร์ให้:
ให้เรทติ้ง
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com