a
มาเต็มๆ ดูให้เต็มจอ!
หน้าแรกคอลัมนิสต์เส้นสายลายหมึกความทรงจำจะไม่เลือนหาย…พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ในหลวง ร.9

ความทรงจำจะไม่เลือนหาย…พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ในหลวง ร.9

ความทรงจำจะไม่เลือนหาย…พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ในหลวง ร.9

แม้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ที่ท่านทรงงานมาตลอดระยะเวลา 70 ปี ทรงอุทิศพระวรกายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกรของพระองค์ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ยังทรงให้ความสำคัญในงานแปลและงานพระราชนิพนธ์ โดยทรงแปลและทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้ถึง 8 เล่ม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน งานมหกรรมหนังสือ ระดับชาติครั้งที่ 21 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปีนี้มี  เสวนาเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  นักวิชาการหลายท่านแนะนำให้คนไทยได้อ่านพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลักๆ คือ 4 เรื่องอันได้แก่ นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ, ติโต , เรื่องทองแดง, พระมหาชนก และ พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน

dscf5863

dscf5904_1

dscf5906_1

dscf5908

dscf5909

dscf5882

ถ้าไม่มีสารานุกรมไทย ก็ไม่มีผมในวันนี้

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในการเขียนงานเกี่ยวกับปลาของตน รวมทั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ของพระองค์ ก็เป็นส่วนสำคัญให้ตนมีวันนี้  “ถ้าไม่มีสารานุกรมไทย ก็ไม่มีผมในวันนี้”   โดยพระองค์ได้สร้างตำราไว้ให้นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ชาวไทย  แต่แรงบันดาลใจสำคัญไม่ได้อยู่กับคนไทยแล้ว ตอนนี้คนไทยร้องไห้เสียใจเท่ากัน แต่ความทรงจำของคนไทยต่อพระองค์นานไม่เท่ากัน อยากให้คนไทยทุกคนซื่อสัตย์ต่อความทรงจำที่เรามีต่อพระองค์

dscf5923

dscf5927

dscf5925

dscf5891

พระราชาที่มีประชนชนเป็นดวงใจ

รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์และการแปล ซึ่งบทพระราชนิพนธ์ชิ้นเอก 4 เรื่องสำคัญที่อยากให้คนไทยอ่านคือ เรื่องพระมหาชนก ซึ่งทรงสอนเรื่องความเพียร การพัฒนาประเทศอย่างพอเพียง และการให้การศึกษากับประชาชน, เรื่องทองแดง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ไร้ชนชั้น  ท่านทรงวางแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาสุนักจรจัดเอาไว้แล้ว , เรื่องนายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ แสดงให้เห็นถึงการทำความดีที่ไม่ต้องป่าวประกาศและเรื่องการสันติภาพ และเรื่องติโต ซึ่งสะท้อนให้เห็นเรื่องของความสามัคคี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ทั้ง 4 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงพัฒนาประเทศทั้งด้านความเป็นอยู่ และพัฒนาปัญญา จิตใจของประชาชนผ่านบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ นอกจากนั้นยังมีพระราชนิพนธ์ ที่เรายังไม่เคยได้อ่านอย่างเช่น เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสแลนด์  เป็นพระราชบันทึกประจำวันเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเสียงจากพสกนิกรว่า ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า  แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร  “สะท้อนถึงความเป็นพระราชาที่มีประชนชนเป็นดวงใจ”

 

dscf5866

พระองค์มีจิตวิญญาณของครู

นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า บทพระราชนิพนธ์ที่ทรงแปลจากภาษาต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส แต่พระองค์ก็ไม่เคยทิ้งภาษาไทย ทรงเป็นห่วงภาษาไทย เป็น หน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องสานต่อพระราชปณิธานนี้  งานวรรณกรรมของ “พระองค์ท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะท่านสอนให้เราอ่านและคิดตามไปต่อยอด”

 

dscf5856

ไม่มีวันเลือนหาย หากเราทุกคนได้อ่านบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์

ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความทรงจำของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะไม่มีวันเลือนหาย หากเราทุกคนได้อ่านบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ อ่านและคิดและปฏิบัติ ตามคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ทุกเรื่อง

 

dscf5896

dscf5897

ภูมิพลโพธิสัตว์

อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ภาพวาด ในหนังสือ “ความภักดีแห่งศรัทธา” กล่าวว่า ตนเป็นผู้วาด ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากที่สุดในประเทศไทย หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าภาพที่ตนวาดไม่มีรอยยิ้ม ตนบอกได้เลยว่า เป็นเพราะพระราชา พระองค์นี้ต้องทรงแบกรับภาระของประเทศนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ แล้วจะให้พระองค์ยิ้มได้อย่างไร พระองค์คือพระโพธิสัตว์ เมื่อไม่มีพระองค์แล้วตนก็จะวาดภาพต่อไป แต่จะเป็นรูปของภูมิพลโพธิสัตว์

dscf5933

เผยแพร่พระอัจริยภาพ

คุณสุชาดา สหัสกุล  อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ ก็มีส่วนในการเผยแพร่พระอัจริยภาพในด้านต่างๆของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผ่านสื่อการเรียนการสอน

 

 

“นักประพันธ์ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะท่านเป็นผู้ปั้นความคิดและความบริสุทธิ์ในความคิดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังบทความกลั่นกรองไว้ในสมองว่า สิ่งที่จะเขียนออกมาจะไม่แสลง ไม่ทำลายความคิดของประชากร ไม่ทำลายผู้อื่น และตนเอง คือมีเสรีภาพในการเขียนอย่างเต็มที่ในขอบเขตของศีลธรรม”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2515

แชร์ให้:
ให้เรทติ้ง
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com