a
มาเต็มๆ ดูให้เต็มจอ!
หน้าแรกคอลัมนิสต์เส้นสายลายหมึกน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งการโคนมไทย” ผ่านภาพถ่าย

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งการโคนมไทย” ผ่านภาพถ่าย

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งการโคนมไทย” ผ่านภาพถ่าย

5173939807920

5173940027625

อ.ส.ค. หรือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการโคนมไทย” ส่งต่อกิจกรรมถ่ายภาพสู่เยาวชน พร้อมเชิญช่างภาพมากฝีมือ และผู้เคยถวายงานการใช้กล้อง แนะยึดหลักน้อมนำแนวทางกระแสพระราชดำรัช

 

 

5173939954816

ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ เปิดกิจกรรม Workshop ในโครงการประกวดภาพถ่าย “55 ปี อ.ส.ค. รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค” ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการโคนมไทย

พร้อม ระบุว่า “อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าพระองค์ ได้ทรงวางรากฐานและพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรไทย เพื่อให้เกษตรกรและพสกนิกรชาวไทย ได้มีความรู้ความสามารถ มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ให้มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ที่ทำหน้าที่ในการถวายความจงรักภักดี และรักษาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ซึ่งปีนี้จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 กิจกรรม workshopนี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวและประวัติของฟาร์มผ่านทางภาพถ่าย ในรูปแบบปฏิทิน อ.ส.ค. ประจำปี 2560” การเข้าร่วม work shop นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้ความเป็นมาของฟาร์โคนมไทย-แดนมาร์ค และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยาการด้านการถ่ายภาพ

 

 

5173940065724

ทางด้านช่างภาพอาวุโส อาจารย์ สงคราม โพธิ์วิไล ที่ครั้งหนึ่งเคยถวายงานการใช้กล้องแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บอกเล่าความประทับใจเมื่อครั้งหนึ่งเคยถวายงานอย่างใกล้ชิดว่า “พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตรที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง. แม้ในตำราเรียนจะยังไม่บอกอะไรไว้เลย พร้อมแนะนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้องค้นคว้าศึกษา และไม่ย่อท้อ ที่จะหยุดกาลเวลาจากภาพถ่าย

 

5173940094842

ส่วน จอร์จ – ธาดา วาริช ช่างภาพชื่อดังของเมืองไทย น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อยอดความสำเร็จในอาชีพช่างถ่ายภาพ  “แม้ตัวจะเป็นช่างภาพแฟชั่น. เป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียง มาจากการถ่ายแฟชั่น. แต่สิ่งที่น้อมนำแนวทางกระแสพระราชดำรัชของในหลวงรัชกาลที่9 มาปรับใช้ คือ ความอดทน ความเพียร จนมีทุกวันนี้ ดังนั้น หากน้องๆ ช่างภาพรุ่นใหม่ อยากประสบความสำเร็จ ต้องอดทนนำ สองสิ่งนี้มาใช้ด้วย”

5173940130580

5173940163227

5173940209771

5173940251723

5173939917575

แชร์ให้:
ให้เรทติ้ง
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com