a
มาเต็มๆ ดูให้เต็มจอ!
หน้าแรกคอลัมนิสต์เส้นสายลายหมึก9 ศิลปินรุ่นใหม่ สะท้อนความเป็นตัวตนในนิทรรศการ “Crossroad Exhibition”

9 ศิลปินรุ่นใหม่ สะท้อนความเป็นตัวตนในนิทรรศการ “Crossroad Exhibition”

9 ศิลปินรุ่นใหม่ สะท้อนความเป็นตัวตนในนิทรรศการ “Crossroad Exhibition”

สะท้อนความเป็นตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่ แม้มีความแตกต่างทั้งแนวคิด เทคนิค และการนำเสนอ แต่มีความมุ่งมั่นหนึ่งเดียวกันในการสร้างผลงาน และความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกศิลปะ ซึ่งศิลปินแต่ละคนได้พิสูจน์ความสามารถผ่านการจัดแสดงผลงานเดี่ยวมาแล้วหลายครั้ง จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับรางวัลมากมาย ภายใต้นิทรรศการ “Crossroad Exhibition” (ครอสโรด เอ็กซิบิชั่น) ตื่นตากับผลงาน 23 ชิ้น ประกอบด้วย 14 ภาพจิตรกรรม และ 9 ประติมากรรม

ซึ่งการที่จะเชิญทั้ง 9 ศิลปิน ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ศราวุธ ยาสมุทร (เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ), รวีพล ประดิษฐ (เทคนิค : เทคนิคผสม), สิทธิวุธ ยาวิชัย (เทคนิค : ประดับกระจก, สีน้ำมัน), ทศพล เขมวัฒนกุล (เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ), เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง  (เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้),นิลยา บรรดาศักดิ์(เทคนิค : เทคนิคผสม, เย็บผ้า, ด้าย)  และ ประเภท ประติมากรรม คมสัน เพ็ชรสิทธิ์ (เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส), นัทธพงศ์ ธุระชาติ (เทคนิค : แกะสลักหินอ่อน), กิตติศักดิ์ แก้วดุก (เทคนิค : แกะสลักไม้ และเหล็ก)

บรม พิจารณ์จิตร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดเผยว่า “ในฐานะศูนย์การค้าที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม เราได้จัดนิทรรศการ “Crossroad Exhibition” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แคมเปญใหม่ “This brings me here” ที่นำพาให้ลูกค้าและผู้ที่รักศิลปะทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอีกหนึ่งประสบการณ์ด้านงานศิลปะ และเพื่อเป็นการสานต่อความพร้อมเป็นผู้นำด้านการจัดนิทรรศการศิลปะระดับสากล ตามความมุ่งมั่นที่เราตั้งใจสร้างให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เป็นฮับ (Hub) ของการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินทั้งชาวไทยและศิลปินทั่วโลก”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 – 29 มีนาคม 2560 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ประเภทจิตรกรรม

 

ศิลปิน : ศราวุธ ยาสมุทร

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

แนวความคิด : ศิลปินนำเสนอมิติของการสะท้อนสะเทือนทางความรู้สึกของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ที่หมกมุ่นอยู่กับสื่อออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า “โลกเสมือนจริง” ที่ทุกวันนี้มนุษย์ได้หลงใหลในโลกเสมือนจริงมากกว่าโลกความจริง บุคคลที่เราให้ความสนใจคือบุคคลในอินเทอร์เน็ต มากกว่าคนรอบข้างในชีวิตจริง

 

* * * * *

 

ศิลปิน : รวีพล ประดิษฐ

เทคนิค : เทคนิคผสม

แนวความคิด:  ความงามของการประดับตกแต่งรูปทรงรายละเอียด และความระยิบระยับส่องประกายสีสันของตัวเรือพระ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของงานช่างท้องถิ่น ความงามในการประกอบตัวศิลปกรรมนั้น ก่อให้เกิดความประทับใจที่นำเสนอผ่านทางรูปทรง จังหวะลวดลาย และสีสันอันวิจิตร

 

* * * * *

 

ศิลปิน : สิทธิวุธ ยาวิชัย

เทคนิค : ประดับกระจก, สีน้ำมัน

แนวความคิด : แสงและเงาเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ที่มีระบบกฏเกณฑ์ กลางวัน กลางคืน เปรียบเสมือนสัจธรรมของชีวิต มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสูญสลาย ความจริงแลความเป็นไปที่สวยงามในธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงสุนทรียภาพ และความงามที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด

 

* * * * *

 

 

ศิลปิน : ทศพล เขมวัฒนกุล

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

แนวความคิด : ในวัยเด็กเราต่างมีโลกในจินตนาการ ของเล่น เช่น ดินน้ำมัน ไม้ กระดาษ ฯลฯ เปรียบดังตัวกลางที่จะนำพาความรู้สึกเรา ให้เสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆ ประหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้มีชีวิต

มีความรู้สึกนึกคิดไม่ต่างจากโลกภายนอก สัตว์ประหลาดพวกนี้ก็เช่นกัน

 

* * * * *

 

ศิลปิน : เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้

แนวความคิด : “ไม้ค้ำโพธิ์” หรือ “ไม้ค้ำสะหลี” ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ค้ำยันกิ่งไม้ไม่ให้ล้มแล้ว ยังสื่อความหมายไปถึงการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป อีกทั้งเชื่อกันว่ากุศลในการถวายไม้ค้ำโพธิ์จะช่วยคุ้มครอง ดวงชะตาให้เจริญขึ้นไม่ตกต่ำ มีคนช่วยเหลือค้ำชูไปตลอดหลักความเชื่อเหล่านี้ถูกถ่ายทอดสู่ผลงานกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้

* * * * *

 

ศิลปิน : นิลยา บรรดาศักดิ์

เทคนิค : เทคนิคผสม, เย็บผ้า, ด้าย

แนวความคิด : ศิลปินนำเสนอความงามของแฟชั่นปัจจุบันรวมไปถึงความสุขและความสนุกในการแต่งตัว โดยถ่ายทอดผ่านเส้นด้ายแต่ละเส้นและรูปแบบการเย็บที่หลากหลาย รูปทรงของบุคคลที่มีเอกลักษณ์

ในการแต่งตัว เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส ถูกเลือกมาเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขและความสนุกอันไร้ขีดจำกัด

 

* * * * *

 

 

 

ประเภท ประติมากรรม

 

 

ศิลปิน : คมสัน เพ็ชรสิทธิ์

เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส

แนวความคิด : ในโลกปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ล้วนแล้วแต่มีวัตถุเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิต อำนวยความสะดวก แสดงความเป็นตัวตนทางสังคม สร้างความสุขและความพึงพอใจไปพร้อมๆ กัน  Object’s obligation (ภาระผูกพันแห่งวัตถุ) คือ ชุดผลงานประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากการเห็นถึงความสำคัญ ตั้งคำถามต่อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์  โดยข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานประติมากรรมที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งของมนุษย์กับวัตถุในชีวิตประจำวันที่มีความเกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้

 

* * * * *

 

นัทธพงศ์ ธุระชาติ

เทคนิค : แกะสลักหินอ่อน

แนวความคิด : การแสดงออกถึงเรื่องราวของธรรมชาติ เพื่อสื่อถึงความรู้สึกของความเคลื่อนไหวที่สงบนิ่งของผิวน้ำ ผิวน้ำที่เคลื่อนไหวเมื่อถูกกระทบจะเปลี่ยนสภาพผิวน้ำที่นิ่งให้เกิดเป็นเส้นสายที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ บ่งบอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติผ่านผลงานประติมากรรมแกะสลักหิน

 

* * * * *

 

กิตติศักดิ์ แก้วดุก

เทคนิค : แกะสลักไม้ และเหล็ก

แนวความคิด :การสร้างสรรค์ผลงานประเภทสื่อผสมออกมาในรูปของการแทนค่าความหมายทางศิลปะ โดยนำรูปทรงของเครื่องจักรที่มีรูปลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากการใช้งานจริง แทนค่าความหมายของกรอบของประกันคุณภาพที่การศึกษาที่ใช้วัดสาขาวิชาที่ผิดประเภท ที่กระทำกับท่อนไม้ที่แทนค่าความหมายของธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชา และ ผลของไม้ที่ถูกกระทำ จนไหลลงมาเป็นรูปแบบของไม้แปรรูปแทนค่าของความต้องการให้ผลผลิตทางการศึกษาให้ออกมาเป็นแบบเดียวกัน

 

ดังนั้น ผลงานจึงแสดงออกมาเพื่อให้ความรู้สึกถึงการถูกบีบบังคับถูกกระทำจากจากเครื่องจักรที่มีทั้งการบีบ การดึง จนรูปทรงหลอมละลายกลายเป็นไม้แปรรูปออกมา

 

* * * * * * * * *

แชร์ให้:
ให้เรทติ้ง
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com