a
มาเต็มๆ ดูให้เต็มจอ!
หน้าแรกคอลัมนิสต์คนไทยชอบนักการเมืองวิจารณ์รัฐบาล…ก็หมายความว่า  ?

คนไทยชอบนักการเมืองวิจารณ์รัฐบาล…ก็หมายความว่า  ?

คนไทยชอบนักการเมืองวิจารณ์รัฐบาล…ก็หมายความว่า  ?

 

 

ตัวเลขที่ “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ”  ยื่นเป็นหนังสือขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงประชาชนด้วย โดยยื่นเมื่อเช้าวันที่ 5 มิ.ย.2560 เป็นตัวเลขที่เชื่อว่า นายกรัฐมนตรี ชี้แจงแน่นอน เพราะรัฐบาลชุดนี้ดีตรงที่  มีอะไรก็รีบอธิบายบอกกล่าวแก่ประชาชน  เพราะเป็นรัฐบาลที่ทำงานให้ประชาชน

 

เวลานี้บรรยากาศทางการเมืองมีความคลี่คลายมากขึ้น  นักการเมืองสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้มากขึ้น โดยเฉพาะผลงานด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งการวิจารณ์นั้นไม่ใช่การทำลายชาติแน่นอน  เพราะชาติบ้านเมืองเป็นของทุกคน  ก็ต้องช่วยกันประคับประคอง  ไม่ใช่ออกตัวอยู่แค่ว่า  ถ้าพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดี   มันก็จะดูไม่ดีอยู่อย่างนั้น

 

เศรษฐกิจดีไม่ดีชาวบ้านรู้  นักลงทุนยิ่งรู้ดี…เวลานี้มีการลงทุนใหม่ๆรึไม่

 

ตัวเลขที่เรืองไกรบอกนักข่าวเมื่อเช้าวันจันทร์ 5 มิ.ย.มันจริงรึ … ก็รอฟังคำอธิบายจากฝ่ายรัฐบาลอยู่อย่างใจจดใจจ่อ

 

นายเรืองไกร ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจสอบผลการดำเนินงานของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย”  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ขาดทุนสูงถึง 139,533 ล้านบาท

 

ฐานะการเงินของธปท.ในงบแสดงฐานะการเงินด้านหนี้สินและทุน มีตัวเลขหนี้สินรวม 4,963,953 ล้านบาท ส่วนของทุนมีตัวเลขที่ติดลบรวม 745,763 ล้านบาท จึงเป็นตัวเลขที่น่ากังวลต่อฐานะการคลังของรัฐบาลตามมาด้วย   เนื่องจาก…ตัวเลขผลขาดทุนสะสมมีสูงถึง 805,835 ล้านบาท

 

ธปท.มีทุนประเดิมเพียง 20 ล้านบาท หากเทียบสัดส่วนผลขาดทุนสะสมต่อทุนจะสูงถึง 40,921 เท่า

หนี้สินรวมของ ธปท.จำนวน 4,963,953 ล้านบาท ไม่พบว่ามีการนำไปแสดงไว้เป็นหนี้สาธารณะด้วยหรือไม่

เนื่องจากหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รายงานไว้คือ 5,921,722 ล้านบาท ขณะที่จีดีพี อยู่ที่ 14,366,557 ล้านบาท สัดส่วนหนี้ต่อจีดีพี เท่ากับร้อยละ 41.22

แต่หากนำตัวเลขหนี้ของ ธปท. จำนวน 4,963,953 ล้านบาท มารวมไว้ในหนี้สาธารณะ จะทำให้หนี้ทั้งหมดกลายเป็น 10,885,675 ล้านบาท  ใช่หรือไม่

 

ถ้าเป็นเช่นนี้ อาจแสดงว่า หนี้สาธารณะต่อจีดีพีอาจสูงถึงร้อยละ 75.77 ตามมาได้ จากกรณีผลขาดทุนสะสม 805,835 ล้านบาท และหนี้สินรวม 4,963,953 ล้านบาท

 

จึงขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งตรวจสอบสถานะทางการเงินและตัวเลขดังกล่าว และนำไปแก้ไขเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการคลังของรัฐ

 

ในระยะที่ผ่านมา  มีนักการเมืองหลายคนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วเป็นข่าว  หรือบางคนเขียนความเห็นในเฟชบุ้คส่วนตัว  สื่อกระแสหลักก็ติดมาเอามาลงเป็นข่าว เพราะแง่มุมคมมาก

“พิชัย นิริพทะพันธ์”  เป็นนักการเมืองคนเดียวที่ให้ข่าวด้านเศรษฐกิจ   และสื่อลงข่าวให้จำนวนมาก  ซึ่งเรื่องที่พิชัยเอามาพูดไม่ยากเลย  ก็แค่เอาความจริงมาพูด  เป็นความจริงที่นักข่าวเองก็รู้ จึงได้ลงเป็นข่าวมาก

ประกอบกับบุคลิกส่วนตัว และลีลาการให้ข่าวน่าเชื่อถือ  จึงเกาะกุมกระแสได้ดี  และก็เป็นไปตามนั้น  จึงน่าคิดเหมือนกันนะ ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของ “สวนดุสิตโพล” ที่ประกาสเมื่อวันเสาร์ 3 มิ.ย.2560  มีผลมาจากผลงานของนักการเมืองที่ชื่อพิชัย  นริพทะพันธุ์

 

สวนดุสิตโพล ถามความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง

การวิพากษ์วิจารณ์การเมืองของนักการเมืองในสายตาประชาชน

สำรวจทั่วประเทศ 1,152 คน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560

ได้ผลสำรวจมาดังนี้

ข้อ 1.ประชาชนคิดอย่างไรกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของนักการเมือง

ร้อยละ 75.88 มีทั้งแง่บวกและลบ ควรรับฟังอย่างมีวิจารณญาณ,

ร้อยละ 67.65 เป็นสิทธิที่ทำได้ เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง,

ร้อยละ 61.83 ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่ม ได้แง่คิดมุมองที่หลากหลาย

ข้อ 2.การวิพากษ์วิจารณ์ของนักการเมืองเชิงสร้างสรรค์ที่ประชาชนรับได้เป็นอย่างไร

ร้อยละ 78.41 ให้ข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง,

ร้อยละ 74.62 นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ร้อยละ 62.94 พูดจาสุภาพ ปราศจากอคติ

ข้อ 3.การวิพากษ์วิจารณ์ของนักการเมืองเชิงทำลายที่ประชาชนรับไม่ได้คือ

ร้อยละ 83.29 พูดใส่ร้าย โจมตี ยุยง ทำให้เกิดความขัดแย้ง,

ร้อยละ 71.01 พูดเลื่อนลอย ไม่มีหลักการ ขาดข้อเท็จจริง,

ร้อยละ 65.61 ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หยาบคาย ด่าทอ

ข้อ 4.ประชาชนคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยหรือไม่

ร้อยละ 82.50 เห็นว่าเป็น เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย เป็นการสะท้อนการทำงานของรัฐบาล

ร้อยละ 17.50 เห็นว่า  ไม่เป็น เพราะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีประโยชน์ พูดเอาดีเข้าตัว มุ่งหวังประโยชน์ของตนเอง

 

คำตอบของประชาชนไทยเซ็ทนี้น่าทึ่งมาก

เห็นการเปลี่ยนแปลง

 

และที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือ ร้อยละ 62.94 เห็นว่านักการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพูดจาสุภาพ ปราศจากอคติ…ประชาชนไทยชอบนักการเมืองสุภาพ

 

ใช่…พิชัย นริพทะพันธุ์ …รึไม่….สวนดุสิตโพล ถามประเด็นนี้ก็คงจะดี

 

 

นายหมัดหนัก

Matemnews.com   5 มิถุนายน 2560

 

 

 

แชร์ให้:
ให้เรทติ้ง
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com